Societatea Micologică din România este o organizație fără scop patrimonial, ce desfășoară activități științifice în domeniul micologiei și de popularizare a cunoștințelor micologice.

Societatea micologică a fost înființată în 1988, din inițiativa Prof. Mihai Toma și a capatat personalitate juridică în 1990, având sediul în Iași.

Activitatea societății este adresată atât specialiștilor din domeniu, elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor cât și pasionaților de micologie, amatorilor și a celor ce doresc să se inițieze în cunoașterea diversității micologice, a ciupercilor comestibile și a celor toxice etc.

 

Societatea Micologică din România își propune, printre altele:

  • promovarea cercetărilor științifice în domeniul micologiei;
  • popularizarea cunoștințelor despre ciuperci și a utilizării lor în diverse domenii ale activității umane (biodegradare, cultura ciupercilor comestibile, valorificarea ciupercilor din micobiota spontană etc.);
  • prevenirea intoxicațiilor cu ciuperci;
  • prevenirea și combaterea bolilor determinate de ciuperci la om, plante și animale;
  • sprijinirea dezvoltării biotehnologiilor moderne în micologie;
  • protejarea speciilor de ciuperci periclitate sau amenințare cu dispariția și a mediului în care se dezvoltă acestea;
  • reactualizarea informațiilor privind taxonomia, ecologia și corologia speciilor de fungi din România.